Катедра "Политология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 30 март 2017 14:00

гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

Д-р Николай Кръстев КРЪСТЕВ е главен асистент Катедра “Политология” на УНСС. Завършил е специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999).

Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена дисертация  на тема: “Спорът между Гърция и Република Македония:  исторически и политологични аспекти ” (2012).  Специализирал е в Унгария в областта на демократизацията. Работил е като журналист международник.

Основните му научни интереси са в областта на балканската сравнителна политология и на политическите системи в преход. Член е на Македонския научен институт.

Владее английски, испански и руски език.

Роден е на 18. 04. 1974 г. в София.