Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 18 април 2017 9:24

Кои сме ние

доц. д-р Блага БЛАГОЕВА - ръководител катедра "Политология"

проф. д-р Георги ЯНКОВ - заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра "Политология"

доц. д-р Елена СИМЕОНОВА - научен секретар на катедра "Политология"доц. д.п.н. Георги Манолов

доц. д-р Симеон АСЕНОВ - зам. декан по учебната работа на факултет "Международна икономика и политика"

доц. д-р Христина Дончева