Катедра "Политология"

Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021

сряда, 16 юни 2021 14:02
На вниманието на нашите дипломанти!
Държавният изпит по Политология на студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3074. 
Защитата на магистърски тези в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3075. 
При възникване на промяна ще бъдете уведомени своевременно. 
Желаем успешна подготовка на всички!
Прикачени файлове:

image/jpeg download.jfif - 11 KB

Галерия снимки от Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 ...