Катедра "Политология"

Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър"

вторник, 07 юли 2020 12:59
Уважаеми дипломанти, 
държавният изпит за ОКС "Бакалавър" на специалност "Политология" ще се проведе на 9 юли 2020 г. от 9.00 часа, онлайн в системата MS Teams.
Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в системата MS Teams.
Припомняме, че всички следва да спазват вече утвърдените изпитни практики и да имат осигурен достъп до персонален компютър, уеб камера, микрофон, както и необходимите идентификационни документи (лична карта и студентска книжка). Допълнителни указания ще получите в деня на изпита. 
Желаем искрено успех на всички дипломанти!

Галерия снимки от Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" ...