Катедра "Политология"

Дипломиране

сряда, 27 ноември 2013 15:52 /
Начало:
сряда, 11 декември 2013 13:00
Край:
сряда, 11 декември 2013 14:30
Място:
УНСС; Зала "Тържествена"
Подробности:

Тържественото връчване на дипломи на бакалаври и магистри, от специалност "Политология", ще се състои на 11.12.2013 от 13:00 часа в зала "Тържествена"