Катедра "Политология"

Държавни изпити

понеделник, 01 октомври 2012 14:51 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

На 30 октомври 2012 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Политология"

На 31октомври 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, специалност "Политология".