Катедра "Политология"

Публична защита за придобиване на ОНС "Доктор"

вторник, 07 април 2020 16:48 /
Начало:
четвъртък, 09 април 2020 13:00
Край:
Място:
Онлайн
Подробности:

На 9 април ще се проведе публичната защита на нашия колега Теодор Славев на тема: "УПАДЪК НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ ПРИ НЕОЛИБЕРАЛНА ПОЛИТИКА". Тъй като присъствието е ограничено, поради обявените извънредни мерки, прилагаме презентация на темата. 

Прикачени файлове:

application/pdf Slavev_PhD_Presentation.pdf - 2988 KB