Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 30 януари 2018 9:08

ОКС Бакалаври

Катедра "Политология" осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на  политологията.