Катедра "Политология"

Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе

понеделник, 05 март 2018 18:11

Днес след събеседване станаха ясни първенците в Националния конкурс за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология".

Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова.

Комисията, която оценяваше тяхното представяне, беше в състав: доц. д-р Блага Благоева, ръководител Катедра "Политология"; доц. д-р Симеон Асенов, заместник-декан по учебната работа на Факултет "Международна икономика и политика" и доц. д-р Христина Дончева.

Кандидатите се представиха повече от достойно и впечатлиха журито не само с богатата си обща култура и умел изказ, но и с познанията си по основни политологични концепции.

Галерия снимки от Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе  ...