Катедра "Политология"

Публична лекция на д-р Кевин Медау, посветена на политическата система в Германия

четвъртък, 01 март 2018 10:34

На 7 март 2018 г. от 10:00 ч. в Малка конферентна зала д-р Кевин Медау, гост-лектор от Института за политически науки към Университета в Бон, ще изнесе публична лекция на тема: Политическа система и политически партии в Германия: федералните избори през 2017 г. като повратна точка.

На нея той ще представи особеностите на политическата и партийната системи в Германия. Специално внимание ще бъде отделено на анализа на федералните избори през 2017 г. с акцент върху спецификата на предизборната кампания и резултатите от изборите.

Освен лекция, проф. Медау ще представи и възможностите за академичен обмен на студенти и преподаватели в Университета в Бон, Германия. Той е гост-преподавател в УНСС по линия на програмата за академичен обмен "Еразъм+".

Галерия снимки от Публична лекция на д-р Кевин Медау, посветена на политическата система в Германи ...