Катедра "Политология"

Юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания"

вторник, 07 ноември 2017 14:55

Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

Десетки учени от академичните среди присъстваха на представянето на юбилейния сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология“, инициатор на създаването на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история.

Линк към събитието.

Галерия снимки от Юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания" ...