Катедра "Политология"

Публична лекция на Н. Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България

сряда, 23 ноември 2016 10:48

На 22 ноември 2016 г., по покана на катедра "Политология", Н. Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, изнесе публична лекция на тема: "Мултикултурализмът като начин на живот в Азербайджан".

Посланик Гурбанова, която е и доктор по фолософия ог Унивреситета във Виена, представи явлението мултикултурализъм като концепция и принципи за оценка, признаване и насърчаване на религиозната, етническата, културната и расовата принадлежност на хората. Тя посочи, че Азербайджан е признат в света като модел за държава, изградена на основата на мултикултурализъм и толерантност, което е обусловено от факта, че населението на страната е с различна религиозна, етническа и културна принадлежност. Затова и в исторически план мултикултурализмът се явява като изключителна особеност на азербайджанската култура.

 Лекцията на посланик Гурбанова постави началото на серия от лекции, които катедра „Политология“ ще организира по горещи теми с представители на международния политически и културен елит.

доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра "Политология" оправи приветсвие към гост-лектора и аудиторията.

Прикачени файлове:

image/jpeg Lekzia Gurbanova.JPG - 806 KB

Галерия снимки от Публична лекция на Н. Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на  ...