Катедра "Политология"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС”

сряда, 02 ноември 2016 11:43

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

 • МИСИЯ, ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ В УНСС.
 • РОЛЯТА НА СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.
 • АКТИВНИЯТ ГРАЖДАНИН И ПОЛИТИЧЕСКОТО УЧАСТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

 • ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 • доц. д-р Симеон Асенов, ръководител на научен проект № НИД НП – 10/2016 г. и председател на организационния комитет.

  гл. ас. д-р Николай Кръстев

  гл. ас. д-р Бойко Вълчев

  ас. Ивайла Стоева

  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

  УНСС, гр. София; голяма конферентна зала, 4 ноември 2016 г. (петък).

Галерия снимки от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС” ...