Катедра "Политология"

Държавни изпити

понеделник, 01 октомври 2012 14:43 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

На 9 октомври от 9.00 ч. ще се проведе държавинят изпит на студентите от ОКС "бакалавър" на специалност "Политология".

На 10 октомври от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на специалност "Политология".