Катедра "Политология"

Публична лекция "Работа в европейските институции: Как да постигнем това?"

четвъртък, 02 май 2019 11:05 /
Начало:
сряда, 08 май 2019 10:00
Край:
сряда, 08 май 2019 12:00
Място:
Голяма конферентна зала на УНСС
Подробности:

Катедра „Политология” организира публична лекция на тема: „РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ: КАК ДА ПОСТИГНЕМ ТОВА?“. Целта на лекцията е да запознае студентите с възможностите за професионална реализация в институциите на Европейския съюз. Тя е част от инициативата на Европейската комисия „Обратно в университетите“, чиято основна идея е висши служители от европейските институции да посещават университети и да запознават студентите с работата на европейската администрация и възможностите да станат част от нея.

Гост-лектор на събитието е г-н Кръстьо Преславски, Заместник-началник на отдел „Наблюдение и анализ на медиите и Евробарометър“ в Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия.  Той е бивш възпитаник на УНСС,  бакалавър и магистър по „Международни отношения“ и магистър по „Европеистика“. Той ще разкаже за пътя си от УНСС до Европейската комисия.

 

Публичната лекция ще се проведе на 8 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС.