Катедра "Частноправни науки"

Обновено: петък, 28 септември 2012 16:39

Обучение

Катедра "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки".

Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно право", "Търговско право", "Финансово право", "Право на Европейския съюз", "Конкуретно право" и др