Катедра "Частноправни науки"

Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция

петък, 16 април 2021 9:45

Юридическият факултет празнува 30 години. В чест на годишнината преподаватели, бивши и настоящи студенти ще засадят 33 дръвчета в Южния парк в София. За привилегията да учиш право в УНСС разговаряме с декана на факултета доц. д-р Захари Торманов. 

Доц. Торманов, Юридическият факултет празнува 30 години от своето създаване, но той е наследник на вече столетна традиция в преподаването на юридически дисциплини. Как ще отбележите годишнината?

Преподаването на правни дисциплини в нашия университет наистина има столетна традиция. За създаването на Свободния университет за политически и стопански науки решаващ принос имат редица бележити юристи, включително и първият ректор академик Стефан Бобчев. Още със създаването на Университета се преподават значителен брой правни дисциплини. Юридическият факултет на УНСС е обособен като самостоятелен през 1991 г., на основата на развивания през десетилетията преподавателски състав.

Факултетният съвет прие програма за отбелязване на годишнината, която за съжаление ще се наложи да бъде редуцирана, поради епидемичната обстановка. Ще проведем обаче няколко знакови мероприятия, за да я отбележим. В събота сме организирали засаждането на 33 дръвчета в Южния парк на гр. София. Това е символичен акт на приемственост и развитие. На скромния паметен постамент ще отбележим, че дръвчетата са засадени като символ на стремежа към общество, изградено върху знанието, правото и справедливостта.

Ще проведем голяма юбилейна научна конференция, която да събере за дискусия и представяне на научните резултати учени от всички правни факултети, БАН, съдии, прокурори, адвокати. В станалата вече традиционна конференция винаги активно се включват със свои доклади и много наши студенти и докторанти, които от рано коват умения за научни изследвания и дискусии.

Предвидени са и още няколко мероприятия: Седмица на юриста, докторантско училище, Алумни клубът планира да проведе под знака на юбилея традиционния си годишен бал, който събира възпитаници от различни випуски в неформална обстановка.

Последните години интересът към Юридическия факултет на УНСС измества други утвърдени в преподаването на право университети. На какво отдавате този факт - на преподавателите, на методите на преподаване, на материалната база, или на нещо друго?  

Дълголетната традиция в преподаването на правни дисциплини и изграденият с годините качествен преподавателски екип определено са от решаващо значение. Обстоятелството, че значителна част от преподавателите ни са и практикуващи юристи, също привнася добавена стойност в обучението на студентите. В нашия факултет има заложени множество стажове за студентите ни в съдилищата, в прокуратурата и в други институции, които се провежат паралелно с обучението. Предлагаме значителна палитра от избираеми дисциплини, чрез които студентите могат да обогатят познанията си в специфични правни области. Фактор определено е и добрата материална база и наличието на дигитална инфраструктура, която ни позволи буквално за дни да преминем към пълноценно онлайн обучение.

Наистина интересът към Юридическия факултет прогресивно нараства. Показателна за това е и миналата година, когато приемът на студенти платено обучение почти достигна приема държавна поръчка. Като преподавател през годините приятно впечатление ми е правило обстоятелството, че братя и сестри на наши бивши студенти също избират факултета ни, за да се изградят като знаещи и можещи юристи. Надавам се интересът към Юридическия факултет на УНСС да се запази, тъй като той е атестат и за нашата работа.

С какво преподаването на правни науки в УНСС се отличава спрямо другите университети и какви са новите тенденции?

Сред юридическите факултети нашият вероятно предлага най-богат избор от специализирани дисциплини. Друга отлика е качеството на преподаване и практическата насоченост, която колегите привнасят в обучението. Наличието на множество практикуми и стажове, заложени в учебния план или провеждани по договореност със съдилищата, прокуратурата и други институции.

В ерата на дигитализацията, кои сектори на правото ще се променят най-драстично.  

Иновациите постоянно променят света, в който живеем. Последните десетилетия моторът на тази промяна е дигитализацията. Тя променя обществото, икономиката, държавното управление. Правото като регулатор на обществените отношения във всички сфери също търси адекватен отговор на тези процеси. В сегашно време акцентът е в технологиите, но дали обществото е подготвено за бурното им развитие? Предизвикателствата са не само пред правото, но и пред всички хуманитарни и обществени науки. Мисля, че сериозността на проблема дори още не е осъзната. Относно правото съм оптимист. То се е развивало хилядолетия и ще се справи и с новите предизвикателства, макар и с характерния си консерватизъм и известна мудност.

Пострада ли обучението по право в годината на пандемията?

От пандемията пострада животът ни във всичките му аспекти. Засегнато е и образованието. За чест на Университета ни преподавателите и студентите приехме предизвикателствата и запазихме обучението на прилично ниво. Безспорно за това допринесе и наличната в Университета дигитална инфраструктура, както и смелите решения, които ръководството на Университета беше принудено да вземе. Разбира се, предизвикателства има, като например провеждането на семестриалните изпити, както и справедливото и адекватно оценяване. В специалност „Право“ сериозно изпитание е и провеждането на държавните изпити, които са свързани със сериозна организация и изискват присъствено провеждане, но се справяме.

Кое е базисното знание, с което искате да влязат в живота вашите студенти, независимо от специализацията?

Трудно е да се открои базисно знание в правото, тъй като то засяга всички аспекти на обществения, политическия и икономическия живот. За мен е важно студентите ни да осъзнаят, че здраво и проспериращо общество се гради от знаещи, можещи, почтени, трудолюбиви и свободни хора.

 

#ИзбирамУНСС

 

Галерия снимки от Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет ...