Катедра "Частноправни науки"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 септември 2012 17:18

История

 Катедра ”Частноправни науки"е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС.

      Академичният състав на катедрата се състои от 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподаватели.