Катедра "Политическа икономия"

Обновено: понеделник, 09 ноември 2020 10:56

Връчване на дипломи

Уведомяваме Ви, че поради усложнената епидемична обстановка и в изпълнение на Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването и Заповед №2638 /28.10.2020 на ректора на УНСС, отлагаме официалното връчване на дипломите на успешно завършилите студенти на специалности „Политическа икономия“ и „Дигитална икономика“