Катедра "Политическа икономия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 15 февруари 2012 10:20

История

С решение на Академичния съвет на УНСС № 19/29.09.2010 г. е създадена катедра "Политическа икономия". Тя включва в състава си следните секции:

- Социално-икономически теории;

- Стопанска история;

- Философия