Катедра "Политическа икономия"

Връчване на дипломи

сряда, 17 октомври 2018 15:08 /
Начало:
четвъртък, 13 декември 2018 15:00
Край:
четвъртък, 13 декември 2018 16:30
Място:
зала Тържествена на УНСС
Подробности:

В зала Тържествена на 13.12.2018 г. от 15.00 до 16.30 часа ще се състои церемонията по връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от випуск 2018 на специалност „Политическа икономия”. Моля преди това до 14.45 да се подпишете в регистрационната книга - отдел Бакалавър, гише 4.

Дипломираните студенти е желателно  да се подпишат в самата диплома в срок до края на м. октомври в отдел Бакалавър, гише 4., преди тя да бъде сканирана.

от катедрата