Катедра "Политическа икономия"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ЮЛИ 2019

петък, 31 май 2019 11:10 /
Начало:
четвъртък, 04 юли 2019
Край:
четвъртък, 04 юли 2019
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит за редовна сесия м. юли за студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 04.07.2019 от 9.00 часа в 3075.

Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Дигитална икономика“ за редовната сесия м. юли ще се проведе на 04.07.2019 от 10.00 часа в зала 1082. Дипломантите трябва да предадат в катедрата - к-т 4050 в срок до 20 юни 2 екземпляра от дипломната работа и един на електронен носител.

Краен срок за заявяване явяване на държавен изпит в отдел бакалавър - 01 юли

Краен срок за заявяване явяване на защита в отдел магистър - 20 юни