Катедра "Политическа икономия"

Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ!

вторник, 05 май 2015 12:51

СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ!
Проф. Васил Проданов

  Преди няколко години колегите-социолози от УНСС правиха проучване на мотивите на студентите за избор на една или друг специалност и установиха любопитен факт. Специалности, които имат в названието си „финанси” и „бизнес”, само заради самите думички имат необичаен успех. Очевидно съзнателно или несъзнателно се асоциират с пари и позиции след това в живота. На другите специалности гледат като на не толкова престижни за благополучие и придобиване на добри позиции.
  Философията например изглежда твърде абстрактна и малко имаща общо с парите. На практика обаче се оказва точно обратното, ако видим какво става в страната с най-развита пазарна икономика в света - САЩ. Там един от многото рейтинги, които правят всяка година, е на различните бакалавърски специалности от университетите според средното заплащане, получавано при намиране на работа веднага след завършване и в средата на трудовата кариера. При очакваното заплащане на завършващите през учебната 2014-2015 г., излязло в началото на март са класирани 207 бакалавърски специалности. На първо място с най-високо заплащане са завършващите инженерство в петролната промишленост. Завършващите философия са на 49-то място в класирането, но след тях с по-ниско заплащане са бизнес икономикс – 53-ро място, маркетинг – 56-то, международни отношения – 64-то, маркетинг и международен бизнес – 67-мо, бизнес-мениджмънт и маркетинг – 71-во, политически науки – 72-ро, счетоводство – 80-то, бизнес-администрация – 93-то, екология – 95-то, публична администрация – 117-то, социология – 148-мо. В практична Америка се оказва, че с философия можеш да спечелиш повече отколкото с куп други специалности, които за българските студенти изглеждат много по-перспективни. Според тази класация можем да кажем, че ако студентът следва например политически науки и трябва да реши коя изборна дисциплина да предпочете, то всяка друга от изброените дисциплини би му носела по-малко шансове да успее и да печели повече в сравнение с философията. Затова и американският студент в такъв случай ще предпочете вероятно философията. Ако учиш например бизнес икономика, ще подобриш шансовете си с курс по философия.
  В подобна посока ни тласка и проучване, публикувано на финансовата страница на търсачката Yahoo на 30 януари тази година, озаглавено „Философската специалност носи повече печалба от специалност счетоводство”. Там правят класация на пет дисциплини, сред които най-печеливша се оказва философията, след това международните отношения, следвани от политически науки, английска литература, журналистика.
И това не е случайно. Конкретните знания в една или друга дисциплина днес остаряват с огромна скорост и се говори за непрекъснато обучение, при което философията се оказва даваща евристичната рамка, в която лесно може да става това. Може би най-популярният финансов магнат в света Джордж Сорос, спечелил милиарди от пазарите на акции и валута и създал в десетки държави в света своите фондации „Отворено общество”, е учил философия в Ландън скул ъв икономикс. И в интервю, в което го питат как е успял да спечели своите милиарди, той отговаря че това е благодарение на наученото от учителя му по философия Карл Попър.
Това изглежда на пръв поглед странно, не се оказва, че днес в световните университети философията се превръща във все по-търсена дисциплина, защото благодарение на нея, можеш да получиш предимства, осигуряващи ти позиции в обществото, които много други дисциплини и специалности не предлагат.
  През миналата година «Хъфингтън пост» публикува проучване, в което констатира «драматично увеличаване на записванията във философските програми» в университетите, тъй като при засилващият се иновативен и креативен характер на съвременните информационни икономики, при налагането на общество, основано на знанието, «философията и предприемачеството се допълват изненадващо добре». Редица от най-успешните предприемачи и новатори в различни сфери имат философска степен, научила ги на критично мислене, даващо им възможност да се ориентират в големи потоци информация, бързи промени, нови ситуации. Стигна се до там, че Едвард Тенер от списание «Атлантик» нарече философията «най-практическата специалност».
  Оказва, че много знаменити лидери в новите технологии - от съоснователя на „LinkedIn” – най-голямата световна професионална мрежа Рейд Хофман до основателя на „Flickr” Стюард Батърфилд – признават, че изучаването на философия е било техния секрет за успех като дигитални предприемачи. Те обясняват, че философията е развила у тях умения за силно критично мислене и бизнес инстинкти, умения да се аргументират, да задават въпроси, да правят оригинални взаимовръзки и да откриват неща, незабелязвани от другите. „Смятам, че ако имаш добра основа в разбирането на живота, културата и обществото, тя ти дава по-добра перспектива при започване на бизнес – казва Стюарт Батърфилд – отколкото ако твоето образование е просто по бизнес специалност.”
  Затова и в катедрата по философия към Принстънския университет обясняват, че тъй като философите „по-добре разбират природата на човека и неговото място в света, те могат по-добре да идентифицират новите проблеми в съвременното общество”. Дори в такава област като например ФБР в САЩ хората с философска степен са една от трите най-търсени групи специалисти, защото са склонни да мислят извън познатите рамки и това им помага да разрешават заплетени случаи.
  Същото наблюдаваме и в една друга много практична страна като Великобритания. Проучване на в. „Гардиън” показва рязко увеличаване на студентите учещи философия, с бакалавърска или магистърска степен по философия през последните две десетилетия. През 2001 г. са завършили уиверситетите 895 души с първа специалност философия, а през 2006 г. - 2040. При това си намират лесно работа в такива сфери като финанси, недвижимо имущество, здравеопазване, социални дейности, бизнес. Една от много търсените специалности в Лондон скул ъв икономикс е бакалавър и магистър по „философия и икономикс”.
  Едно от най-важните предимства на училите философия е много по-развитото им аналитично мислене. Работодателите обясняват, че имат нужда от хора, способни да гледат на нещата от повече ъгли и с широк поглед. Академичните курсове по философия добре упражняват умовете на студентите и ги правят особено полезни във всяка фирма. Става дума за ценните способности да анализираш в дълбочина, да мислиш новаторски, да поставяш под съмнение и да преосмисляш общоприети, стандартни схващания. Колкото по-сложни и бързо променящи се стават днес проблемите, с които се сблъскват и в бизнеса, и в държавните институции, и във всички сфери на обществото, толкова по-необходими се оказват именно такива качества.

Галерия снимки от Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИ ...