Катедра "Публична администрация"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 15:10

20 години специалност "Публична администрация"

четвъртък, 26 октомври 2017 16:05

Двадесетгодишнината от създаването на специалност „Публична администрация“ бе отбелязана в зала „Тържествена“ на университета. Честването даде началото на Четвъртата есенна академия под надслов „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“.

На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Алън Розенбаум, директор на Института за публично управление и публични услуги към Международния университет във Флорида, Маями, САЩ (FIU), Дора Янкова, зам.-председател на Постоянната парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация (ИПА), както и зам.-ректорите на университета доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, декани на факултети, ръководители на катедри и др. Във форума участваха и представители на СУ „Св. Климент Охридски“, Варненския икономически университет, Фондацията за реформа в местното самоуправление и др.

При откриването на форума (отляво надясно) доц. Вълков, проф. Желев, проф. Статев, г-жа Янкова, г-н Иванов, проф. Розенбаум

 

За двадесетгодишнината на специалността „Публична администрация“ говори ръководителят на катедрата доц. Вълков. Той се върна към миналото и „великите духовни учители“ от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН) и открои, че УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В откритата специалност „Управление на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, изпълнителните и управленските органи.

В зала "Тържествена"

 

Доц. Вълков проследи пътя на развитие пред годините, промените, новите специалности, учебните планове. Той се спря на появата на специалността „Публична администрация“, породена от необходимостта да се реформира българската изпълнителна власт по пътя към демокрация и либерализъм и да се осигури по-голямо съответствие на българските и европейските административни структури на централно и местно ниво. Ръководителят на катедрата говори за качеството на обучението, завършилите специалността общо 3000 студенти, магистърските програми, високите оценки, присъдени от Националната агенция за оценяване и акредитация – всички бакалавърски и магистърски програми на професионално направление „Администрация и управление“ са с оценка 9,83 със срок на акредитация до септември 2020 г.

Доц Александър Вълков

 

Особено е чувството, когато се честват годишнини, отбеляза в приветствието си ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той изтъкна, че катедрата и специалността са ярък пример за това как се съхраняват и възраждат традициите, преодолявайки всички превратности на времето. Ректорът посочи, че това честване има най-високо признание на национално ниво в лицето на Дора Янкова и Павел Иванов, както и международно - с присъствието на проф. Розенберг.

Проф. Стати Статев

 

Проф. Статев награди катедра „Публична администрация“ с възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 20-годишнината от основаването на специалност „Публична администрация“.

Ректорът връчва наградата на доц. Вълков

 

Ректорът обяви, че с почетни грамоти се награждават проф. д-р Митко Генешки (посмъртно), създател и първи ръководител на катедра "Публична администрация", проф. д-р Христо Каракашев, ръководител на катедрата 2003-2007 г., и проф. д-р Христо Христов, ръководил катедрата 2007-2013 г. Грамотите им се присъждат "за вярност към академичните традиции, за преподавателската дейност и по случай 20 години от създаването на специалността "Публична администрация".

Проф. Статев припомни и епизоди от двадесетгодишната история, създаването на дисциплината „Икономика на публичния сектор“, която се изучава и днес. Ректорът бе категоричен, че водещата сега специалност „Публична администрация“, която  създава държавния елит и кадрите на местното самоуправление, е формирана с много търсения и академичен труд.

По време на честването

 

Проф. Статев връчи почетна грамота и на проф. д-р Людмил Георгиев (на снимката долу). Вълнувам се, когато видя учениците да ме надрастват, припомни проф. Георгиев, че ректорът е бил негов студент. УНСС даде на държавата много, а тя винаги ще има необходимост от солидна администрация, която да подрепя управлението, изтъкна той.

 

 

20 години е една хубава младост, каза Дора Янкова. Депутатът изрази уважението си към академичното ръководство и преподавателите от университета, а на студентите пожела да получат своето заслужено модерно бъдеще.

Дора Янкова

 

Университетът е една идея преди политиците, посочи Павел Иванов. Учете се повече, това е основата на прогреса, обърна се към студентите в залата той.

Павел Иванов

 

Колкото и да говорим за комуникационно общество, за икономика, за бизнес, ние често  забравяме, че при липсата на ефективно управление не може да работи нито един сектор, отбеляза проф. Розенбаум. Икономическият растеж зависи изцяло от наличието на ефективно управление, от правилното му структуриране, а това, върху което  е  фокусирана публичната администрация е производството на ефективно управление. Студентите, преподавателите, професорите по публична администрация трябва винаги да помним, че това, което правим е изключително важно за обществото.

Проф. Алън Розенбаум

 

От името на деканското ръководство на факултет "Управление и администрация" проф. Симеон Желев поздави катедрата с „първия младежки юбилей“ и пожела на преподавателите издръжливост, а на студентите - да останат в България.

Проф. Симеон Желев

 

Поздравителни адреси по повод 20-годишнината на специалността бяха получени от университетски факултети и катедри, община Троян, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски".

Участниците във форума поднесоха цветя пред паметника на основателя и първи ректор на УНСС - проф. Стефан Бобчев (на снимката долу).

 

 

Двудневната есенна академия започна работа с пленарното заседание: Иновативно мислене и действие в местното самоуправление. Представяните на форума доклади са близо 50, а завършваща дискусия ще обобщи идеите и резултатите.