Катедра "Публична администрация"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 03 февруари 2012 14:59

История

 Катедра "Публична администрация и регионално рзвитие" е създадена през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт като Министерски съвет, министерства и държавни агенции, администрацията на Парламента и президентството, да заемат постове в администрацията на банки, международни институции като Европейския съюз и ООН, както и в други световни административни организации. Същевременно те могат да работят в структурите на местните органи на властта и администрацията като кметове, общински съветници и функционални специалисти и да разработват проекти и програми за социално-икономическото развитие на градовете и общините.