Катедра "Публична администрация"

Отворен семестър на тема: „Бъди доброволец, стани супергерой!“

вторник, 29 октомври 2019 0:00

Катедра „Публична администрация“ за пореден път организира инициативата „Отворен семестър“, в която този път гост-лектори бяха Благовеста Николова – проектен мениджър и Павел Кунчев – основател и директор на Фондация TimeHeroes. Основни теми в събитието бяха правеното на добро,  доброволчеството и ползите от него.

padmin_7d216_Picture1.png

В началото лекторите се представиха и споделиха интересни факти от своя опит в бизнес среда, как се е родила идеята за създаване на фондацията и трудностите и предизвикателствата, през които са преминали. Беше представена платформата TimeHeroes (https://timeheroes.org/bg/) - най-голямата мрежа за доброволчество в България, която среща доброволци с инициативи, които имат нужда от подкрепа. Всеки проект се проверява и се публикува в платформата като мисия, в която са описани броя доброволци, уменията, задачите, мястото и времето, което е нужно. Подробно бяха показани различни мисии, начина за кандидатстване както от страна на организациите, търсещи доброволци, така и за желаещите да се включат в доброволчески проекти.

padmin_7d216_Picture2.png

Студенти с интерес слушат представянето на гост-лекторите

Специално място в лекцията беше отделено на ползите от доброволчеството. Дадоха се примери за това как чрез силата, ентусиазма и времето на доброволците се осъществят геройства, достигат се отдалечени места, разпределят се храни, консумативи и се подкрепят възрастни, участва се в организирани мероприятия на открито, фестивали и спортни игри и се променят животи.

Беше подчертано, че чрез доброволчеството се развиват качества на характера и нови умения, придобива се ценен опит и се усъвършенстват организационните, комуникативните и лидерските умения, работата в екип и се опитва нещо ново и различно, което допринася за бърза адаптация при работа, проактивност и гъвкавост при изпълнение на задачи. Студентите бяха впечатлени от социален експеримент, направен от TimeHeroes, при който са изпратени две еднакви CV-та при кандидатстване за работа на над 70 обяви, като единствената разлика между тях е вписаната секция за доброволчески труд в едното. Опитът като доброволец отличава кандидатът и той получава 85 % повече обаждания с покана за интервю.

padmin_7d216_Picture3.png

Павел Кунчев - основател и директор на Фондация TimeHeroes разказва за социалния експеримент

 

Освен това бяха изтъкнати доказателства от проведени изследвания, че правенето на добро и полагането на доброволчески труд е полезно за общото психично здраве, чувството за принадлежност към общността и усещането за щастие.

Студентите имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят собствен опит и впечатления от участието им в доброволчески инициативи. Те разкриха и някои от причините, поради които не могат да участват активно; притесненията, които имат и проблемите, които виждат при избор на най-подходяща за тях доброволческа дейност.

В края на срещата беше отделено време за свободни разговори между участниците, бяха раздадени брошури и стикери на платформата и част от студентите проявиха интерес към участие в предстоящо доброволческо събитие.

Галерия снимки от Отворен семестър на тема: „Бъди доброволец, стани супергерой!“ ...