Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

сряда, 07 юли 2021 9:25 /
Начало:
понеделник, 25 октомври 2021 8:30
Край:
Място:
Подробности:

До 13.09.2021 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Два екземпляра от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница и едно електронно копие трябва да бъдат предадени на 18.10.2021 г. в работно време в каб. 5032.

В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО:

- едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител;

- две паспортни снимки (35 х 45 мм);

- оригинал и копие от диплома за средно и висше образование;

- на място се подписва бланка за оценките от следването.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите до 22.10.2021 г. на служебната си поща (задължително е тя да бъде посочена на заглавната страница).

Защитата ще се проведе в MS TEAMS  на 25.10.2021 г. от 09.00 ч.