Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация

сряда, 07 юли 2021 9:21 /
Начало:
понеделник, 25 октомври 2021 8:30
Край:
Място:
Подробности:

До 13.09.2021 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук.

В периода 01-08.10.2021 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ( 9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Два екземпляра от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница  и едно електронно копие трябва да бъдат предадени на 18.10.2021 г. в работно време в каб. 5032.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите до 22.10.2021 г. на служебната си поща (задължително е тя да бъде посочена на заглавната страница).

Защитата ще се проведе на 25.10.2021 г. от 09.00 ч.  в зала 3062.

Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА.