Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация

сряда, 19 май 2021 11:22 /
Начало:
понеделник, 05 юли 2021 8:30
Край:
понеделник, 05 юли 2021
Място:
Подробности:

До 04.06.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец за допускане до защита. По възможност заявлението трябва да бъде подписано и от научния ръководител.

Онези студенти, които вече са подали заявление, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.

До 21.06.2021 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ( 9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Два екземпляра от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница  и едно електронно копие трябва да бъдат предадени на 30.06.2021 г. в работно време в каб. 5032.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите до 03.07.2021 г. на служебната си поща (задължително е тя да бъде посочена на заглавната страница).

Защитата ще се проведе в зала 5022 от 09.00 ч.

Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА.