Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

сряда, 19 май 2021 11:13 /
Начало:
вторник, 06 юли 2021 8:30
Край:
вторник, 06 юли 2021
Място:
Подробности:

До 04.06.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец  за допускане до защита. По възможност заявлението трябва да бъде подписано и от научния ръководител.

Онези студенти, които вече са подали  заявление, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Два екземпляра от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница и едно електронно копие трябва да бъдат предадени на 30.06.2021 г. в работно време в каб. 5032.

В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО:

- едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител;

- две паспортни снимки (35 х 45 мм);

- оригинал и копие от диплома за средно и висше образование;

- на място се подписва бланка за оценките от следването.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите до 3.07.2021 г. на служебната си поща (задължително е тя да бъде посочена на заглавната страница).

Защитата ще се проведе в MS TEAMS  от 09.00 ч.