Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

петък, 29 януари 2021 14:22 /
Начало:
понеделник, 29 март 2021 13:00
Край:
понеделник, 29 март 2021 15:00
Място:
Подробности:

До 10.02.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец за допускане до защита.

Онези студенти, които вече са подали заявление, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Как?

Дата

Час

Място

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

24.03.‘21 г.

каб. 5032

28.03.’21 г.

На студентския  Ви имейл

29.03.’21 г.

13:00

зала 4056

Важно!

Магистри, дистанционно обучение:

Свържете се с dmag4@unwe.bg за да уточните необходимите документи за допускане до защита.

Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА.