Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация

петък, 29 януари 2021 14:10 /
Начало:
вторник, 30 март 2021 9:00
Край:
понеделник, 29 март 2021 11:00
Място:
Подробности:

До 10.02.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец  за допускане до защита.

Онези студенти, които вече са подали  заявление, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Как?

Дата

Час

Място

Публична администрация

24.03.‘21 г.

каб. 5032

29.03.’21 г.

На студентския  Ви имейл

30.03.’21 г.

09:00

зала 5022

Важно!

Магистри, редовно обучение:

До 12.03.2021 г.трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА.