Катедра "Публична администрация"

Актуализирано! Защити магистри (втора сесия) - Публична администрация и Електронно управление

петък, 10 юли 2020 18:21 /
Начало:
понеделник, 19 октомври 2020
Край:
понеделник, 19 октомври 2020
Място:
Подробности:

Защитите на магистрите от специалности „Публична администрация“ и „Електронно управление“ ще се проведат както следва: 

  1. Публична администрация: 19.10.2020 г. (понеделник)  от 9 ч. в зала 2112
  2. Електронно управление:     19.10.2020 г. (понеделник)  от 9 ч. в зала 2113

Предаване на магистърски тези

Дейност

Срок

Разработените магистърски тези се предават при г-жа Вяра Коларова в рамките на работно време (кабинет 5032). 

На заглавната страница на магистърската теза:

1. Следва да има подпис на научния ръководител;

2.  Посочвате своя университетски мейл (бланката е на сайта: http://departments.unwe.bg/padmin/bg/pages/6825/магистри.html);

3. В края на текста добавете декларацията за авторство (бланката е на сайта);

12 октомври 2020


Получаване по мейла на готовата рецензия

16 октомври 2020

За въпроси се обръщайте към научния ръководител на своята програма както следва:

Доц. д-р Т. Даскалова (tdaskalova@unwe.bg) - Публична администрация

Доц. д-р Д. Горчилова (denitsa.gorchilova@unwe.bg - Електронно управление