Катедра "Публична администрация"

Актуализирано! Защити магистри (втора сесия) - Държавна администрация и Здравен мениджмънт

петък, 10 юли 2020 18:18 /
Начало:
понеделник, 26 октомври 2020
Край:
понеделник, 26 октомври 2020
Място:
Подробности:

Защитите на магистрите от специалности „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“ ще се проведат както следва:

  1. Държавна администрация:  26.10.2020 г. (понеделник) от 9 ч. в зала 2112
  2. Здравен мениджмънт:           26.10.2020 г. (понеделник) от 10 ч. в зала 2113

 Предаване на магистърски тези

Дейност

Срок

Разработените магистърски тези се предават  при г-жа Вяра Коларова в рамките на работно време (кабинет 5032).

На заглавната страница на магистърската теза:

1. Следва да има подпис на научния ръководител;

2.  Посочвате своя университетски мейл (бланката е на сайта: http://departments.unwe.bg/padmin/bg/pages/6825/магистри.html);

3.  В края на текста добавете декларацията за авторство (бланката е на сайта);

19 октомври 2020


Получаване по мейла на готовата рецензия

23 октомври 2020

За въпроси се обръщайте към научния ръководител на своята програма:

Проф. д-р Е. Делчева (y.dyelcheva@unwe.bg) - Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт

Проф. д-р Ц. Стоенчева (tsvetka.stoencheva@unwe.bg) - Публична администрация със специализация Държавна администрация