Катедра "Публична администрация"

Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.)

вторник, 19 май 2020 19:45 /
Начало:
вторник, 07 юли 2020
Край:
сряда, 08 юли 2020
Място:
Подробности:

Тази сесия е за колегите, които ще завършат семестриално през м. юни.

Явяването на защита изисква да използвате създадените за всеки от вас СЛУЖЕБНИ МЕЙЛИ – С РАЗШИРЕНИЕ @UNWE.BG. Ако досега не сте ги стартирали, направете го през web-студент или Moodle.

 

Електронно подаване на заявления

Попълвате заявление (бланката е на сайта: http://departments.unwe.bg/padmin/bg/pages/6825/магистри.html) и го изпращате по мейла на научния си ръководител.

Срок: 29 май 2020

 

За да бъдете допуснати до защити, е необходимо:

1)    Да сте положили успешно всички семестриални изпити.

2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща.

3)    До 3 седмици преди защитата да се явите физически в съответната канцелария (отдел „Студенти-Магистър“ или ЦДО) със следните документи:

а)     Копие от заглавната страница на магистърската теза;

б)    Две снимки (размер 45/35 мм);

в)     На място попълвате бланка за лични данни и оценки.

 Електронно предаване на магистърски тези

Дейност

Срок

Изпращате по служебната поща разработената магистърска теза на своя научен ръководител, като:

1. На заглавната страница ясно посочвате своя университетски мейл (бланката е на сайта: http://departments.unwe.bg/padmin/bg/pages/6825/магистри.html);

2.  В края на текста добавете декларацията за авторство (бланката е на сайта);

29 юни 2020

Получаване по мейла на готовата рецензия

4 юли 2020

 

График на защитите

Специалност

Дата

Час

Място

Публична администрация

Ръководител на програмата: доц. Т. Даскалова (tdaskalova@unwe.bg)

7 юли 2020

9:00

MS Teams: линк към защитата ще получите на вашите университетски пощи

Електронно управление

Ръководител на програмата: доц. Д. Горчилова (denitsa.gorchilova@unwe.bg)

7 юли 2020

9:00

MS Teams: линк към защитата ще получите на вашите университетски пощи

Публична администрация със специализация Държавна администрация

Ръководител на програмата: проф. Ц. Стоенчева (tsvetka.stoencheva@unwe.bg)

8 юли 2020

9:00

MS Teams: линк към защитата ще получите на вашите университетски пощи

Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт

Ръководител на програмата: проф. Е. Делчева (y.dyelcheva@unwe.bg)

8 юли 2020

9:00

MS Teams: линк към защитата ще получите на вашите университетски пощи

За въпроси се обръщайте към научния ръководител на своята програма.

Как ще протече магистърската защита онлайн - вижте тук!