Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия)

сряда, 19 юни 2019 11:37 /
Начало:
понеделник, 28 октомври 2019 8:00
Край:
вторник, 05 ноември 2019
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

21.10.‘19 г.

каб. 5032

25.10.’19 г.

каб. 5032

28.10.’19 г.

10:00

Зала 3003

Електронно управление

28.10.’19 г.

каб. 5032

31.10.’19 г.

каб. 5032

04.11.’19 г.

09:00

Зала 3002

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

21.10.‘19 г.

Център за ДО

25.10.‘19 г.

Център за ДО

28.10.’19 г.

11:00

Зала 3002

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

28.10.’19 г.

Център за ДО

31.10.’19 г.

Център за ДО

04.11.‘19 г.

14:00

Зала 3003

Важно!

Магистри, които са редовно обучение:

До 10 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.


Магистри, които са дистанционно обучение:

Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО.