Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация"

вторник, 28 май 2019 13:40 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019
Край:
Място:
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

01.07.‘19 г.

каб. 5032

05.07.’19 г.

каб. 5032

08.07.’19 г.

14:00

Зала 3036

Електронно управление

01.07.‘19 г.

каб. 5032

05.07.’19 г.

каб. 5032

08.07.’19 г.

09:00

Зала 2093

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

01.07.‘19 г.

Център за ДО

05.07.’19 г.

Център за ДО

08.07.’19 г.

15:00

Зала 2092

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

28.06.‘19 г.

Център за ДО

03.07.’19 г.

Център за ДО

 

05.07.‘19 г.

14:00

Зала 2118

Важно!

Магистри, които са редовно обучение:

До 21 юни трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.


Магистри, които са дистанционно обучение:

Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО.