Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Трета сесия)

петък, 18 януари 2019 0:45 /
Начало:
понеделник, 25 март 2019 10:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

15.03.‘19 г.

каб. 5032

22.03.‘19 г.

каб. 5032

25.03.‘19 г.

10:00

Зала 5006

Електронно управление

15.03.‘19 г.

каб. 5032

22.03.‘19 г.

каб. 5032

25.03.‘19 г.

10:00

Зала 5007

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

15.03.‘19 г.

Център за ДО

22.03.‘19 г.

Център за ДО

25.03.‘19 г.

10:00

Зала 5006

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

15.03.‘19 г.

Център за ДО

22.03.‘19 г.

Център за ДО

25.03.‘19 г.

14:00

Зала 1084

Важно!

Магистри, които са редовно обучение:

До 10 март трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново. Магистри, които не са подали заявление или са сменили темата и/или научния си ръководител – до 25 февруари трябва да подадат и заявление в катедрата.