Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия)

събота, 21 юли 2018 16:51 /
Начало:
понеделник, 29 октомври 2018 10:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Подаване на заявление

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

25.09.‘18 г.

каб. 5032

22.10.‘18 г.

каб. 5032

26.10.’18 г.

каб. 5032

29.10.‘18 г.

10:00

Зала 1083

Електронно управление

25.09.’18 г.

каб. 5032

22.10.‘18 г.

каб. 5032

26.10.’18 г.

каб. 5032

29.10.‘18 г.

10:00

Зала 2092

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

25.09.’18 г.

Център за ДО

22.10.‘18 г.

Център за ДО

26.10.’18 г.

Център за ДО

29.10.‘18 г.

12:00

Зала 1083

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

25.09.’18 г.

Център за ДО

22.10.‘18 г.

Център за ДО

26.10.’18 г.

Център за ДО

29.10.‘18 г.

12:00

Зала 2092

Важно!

Магистри, които са редовно обучение:

До 13 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на първата сесия, не трябва да подават заявление отново. Магистри, които не са подали заявление или са сменили темата и/или научния си ръководител – до 25 септември трябва да подадат и заявление в катедрата.


Магистри, които са дистанционно обучение:

Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО. Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на първата сесия, не трябва да подават заявление отново. Магистри, които не са подали заявление или са сменили темата и/или научния си ръководител – до 25 септември трябва да подадат и заявление в катедрата.