Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Трета сесия)

четвъртък, 01 февруари 2018 16:19 /
Начало:
понеделник, 19 март 2018
Край:
събота, 31 март 2018
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

19.03.‘18

каб. 5032

23.03.‘18

каб. 5032

26.03.‘18

09:00

Зала 1084

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

19.03.‘18

Център за ДО

23.03.‘18

Център за ДО

26.03.‘18

09:00

Зала 2093

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

22.03.‘18

Център за ДО

28.03.‘18

Център за ДО

30.03.‘18

10:00

Зала 1084

*ВАЖНО! За спец. Публична администрация - подване на Заявление за избор на тема,

подписано от научен ръководител до 25.02'18 г. в каб. 5032 и подаване на документи в

отдел „Магистри“ до 09.03.2018 г.