Катедра "Публична администрация"

Официално връчване на дипломи за специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“

вторник, 07 ноември 2017 17:05 /
Начало:
вторник, 28 ноември 2017 9:30
Край:
Място:
Зала "Тържествена"
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Официалното връчване на дипломи за специалност "Администрация и управление с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" – редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на дипломна работа през месец юли 2017 г. - ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в Зала "Тържествена".

Важна информация: В 09.30 ч. на 28.11.2017 г. всички дипломанти от редовна форма на обучение трябва да се явят в отдел "Студенти" (в сградата на УНСС), за да се подпишат.