Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия)

понеделник, 02 октомври 2017 16:56 /
Начало:
понеделник, 23 октомври 2017 9:00
Край:
понеделник, 30 октомври 2017 14:00
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация*

23.10.‘17 г.

каб. 5032

27.10.‘17 г.

каб. 5032

30.10.‘17 г.

10:00

Зала 2029

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

23.10.‘17 г.

Център за ДО

27.10.‘17 г.

Център за ДО

30.10.‘17 г.

10:00

Зала 1084

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

23.10.‘17 г.

Център за ДО

27.10.‘17 г.

Център за ДО

30.10.‘17 г.

11:00

Зала П034

*ВАЖНО! За спец. Публична администрация - подване на документи в отдел „Магистри“ до 13.10.2017 г.