Катедра "Публична администрация"

Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - дистанционно обучение

понеделник, 19 юни 2017 17:55 /
Начало:
понеделник, 10 юли 2017 15:00
Край:
понеделник, 10 юли 2017 17:30
Място:
Зала "Тържествена"
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Официалното връчване на дипломи за специалност "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт" и със спец. "Държавна администрация", ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези - ще се състои на 10.07.2017 г. от 15:00 часа в Зала "Тържествена".