Катедра "Публична администрация"

Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно и дистанционно обучение

вторник, 25 октомври 2016 17:32 /
Начало:
вторник, 28 ноември 2017 8:30
Край:
Място:
Зала "Тържествена"
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Официалното връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно обучение и специалност "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт" и със спец. "Държавна администрация" ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези през месец юли 2017 г. - ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в Зала "Тържествена".

Важна информация: В 08.30 ч. на 28.11.2017 г. всички дипломанти от редовна форма на обучение трябва да се явят в отдел "Магистри" (в сградата на УНСС), за да се подпишат. Всички дипломанти от дистанционна форма на обучение трябва да се явят в Центъра за дистанционно обучение, за да се подпишат.