Катедра "Публична администрация"

Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение

вторник, 25 октомври 2016 17:22 /
Начало:
понеделник, 14 ноември 2016 14:00
Край:
понеделник, 14 ноември 2016 19:00
Място:
Аула "Максима"
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Официалното връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през месец юли 2016 г. - ще се състои на 14.11.2016 г. от 16:30 часа в Аула "Максима".

Всички студенти трябва да посетят отдел "Студенти" (първи етаж) в 14.00 часа, за да положат своя подпис преди официалното връчване на дипломите.