Катедра "Публична администрация"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 04 юли 2017 0:36

Докторанти

   

ОКС

Специалност

Форма на обучение

Доктор

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Редовно, задочно, на самостоятелна подготовка