Катедра "Публична администрация"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 28 май 2019 23:13

Магистри

   

Магистърски програми към катедра "Публична администрация":

https://magistri.unwe.bg/

Специалност

Форма на обучение

Продължи-телност

Публична администрация

Редовна

1 год.

Електронно управление

Редовна

1 год.

Публична администрация (Държавна администрация)

Дистанционна

1,5 год.

Публична администрация (Здравен мениджмънт)

Дистанционна

1,5 год.