Катедра "Публична администрация"

Обновено: петък, 03 май 2019 1:10

Бакалаври

Първият прием на студенти в редовно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна и 50 студенти в дистанционна форма на обучение. От учебната 2013/2014 г. катедрата предлага бакалавърска програма на английски език „Administration and Management (Public Administration)“. 

Държавен изпит

спец. „Публична администрация“

Правила за държавен изпит

Конспект за държавен изпит

Държавен изпит

спец. „Администрация и управление с преподаване на английски език“

Конспект за държавен изпит

Дипломна работа

спец. „Администрация и управление с преподаване на английски език“

Указания за разработване

Заявление

Преддипломен стаж

спец. „Публична администрация“

Правила за преддипломен стаж

Формуляр за оценка

Отчет за проведен стаж