Катедра "Публична администрация"

Защита на магистърски тези на специалност „Публична администрация“, ОКС „Магистър“

сряда, 18 февруари 2015 16:04 /
Начало:
понеделник, 30 март 2015 10:00
Край:
Място:
Зала 3038
Подробности:

Срок за предаване на магистърските тези  от 23 до 24 март 2015 г. (каб. 2069)