Катедра "Публична администрация"

Обновено: петък, 29 януари 2021 15:27

Докторанти

   

ОКС

Специалност

Форма на обучение

Доктор

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Редовно, задочно, на самостоятелна подготовка